Leerplichtzaken
 
Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. Vanaf het begin van de basisschool moeten kinderen en hun ouders leren om goed met het naar school gaan om te gaan. Daarom is er de leerplicht.

Er is een wet waarin de belangrijkste spelregels rond de leerplicht staan: de Leerplichtwet. Deze gaat er vanuit dat u als ouder voor twee dingen zorgt:
1. u schrijft uw kind op een school in, en
2. u zorgt ervoor dat uw kind ook naar die school gaat.

De gemeente moet erop toezien dat alle leerplichtigen ook echt aan het onderwijs deelnemen. Deze taak wordt uitgeoefend door de leerplichtambtenaar. Als u wilt weten wat de belangrijkste bepalingen van de leerplichtwet zijn, kunt u
hier de informatie van de gemeente bekijken.

De afdeling Leerplicht van de gemeente Rucphen is gevestigd in het gemeentehuis. 
Mevr. S. van Broekhoven is onze leerplichtambtenaar.
Telefoonnummer: 0165-349500
Algemene informatielijn: 0165-349539
Fax: 0165-341375